• DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

  La nostra feina consisteix en :

  Facilitar el desenvolupament integral de tots els nostres alumnes atenent al respecte  i l’atenció a la diversitat.

  El nostre equip de treball està format per:

  Mª José Tomás Jiménez: Professor de suport de l’àmbit científic tècnic.
  Juan Miguel Estela Cervilla: Professor de suport de l’àmbit pràctic.
  Julio Vara Guiner: Professor de suport de l’àmbit social i lingüístic.
  Margalida Pons Font: Professora d’atenció a la diversitat.
  Margarita Alomar  Martorell: Professora de pedagogia terapèutica.
  Piedad Colera Calvo: Professora d’audició i llenguatge
  Felip Munar Vallespir: Professor atenció a la diversitat àmbit  científic tècnic.
  Blanca Feliz Ruiz: Professor d’ atenció a la diversitat àmbit social i lingüístic.
  Candida Enciso Figueroa: Orientadora.
  Margalida Roig Noguera: Professora de pedagogia terapèutica i cap de departament.

  Com treballem?

  Pla d’Acció Tutorial

  Coordinant amb els tutors el treball a l’aula sobre les habilitats socials, els valors, la convivència,tècniques d’estudi i hàbits de treball...

  Pla d’Orientació Acadèmica i Professional

  Facilitant al tutor eines per treballar a l’aula l’autoconeixement, la presa de decisions, la recerca d’informació,..
  Atenció individual als alumnes.
  Informant als pares.

  Programa d’inclusió d’alumnes amb necessitats educatives especials

  Donant suport als alumnes amb necessitats educatives especials dins l’aula.
  Col·laborant amb el professorat en l’adaptació dels materials didàctics i activitats.

  Programa de Diversificació curricular a 3r i 4t d’ESO. PIES de prediversificació repetidors 1r i 2n

  Grups reduïts i atenció personalitzada pels alumnes que tenen més dificultats per aprovar però una bona actitud en relació als estudis.
  Atenció individualitzada per millorar els hàbits d’estudi, i donar reforç als alumnes que tenen més dificultats per assolir els objectius de l’ESO.

  Col·laboració amb l’Apima

  Col·laboració amb les famílies.
   Ajudar a planificar activitats per millorar la convivència al centre.

  TÈCNIQUES D'ESTUDI, PER CATA LLOBERA